SILENCE – OPEN CALL kunstenaars / artists

Thema groepstentoonstelling mei 2024: “SILENCE— for english – français: scroll down —

Data: 24, 25 en 26 mei 2024
Locatie: Poortgebouw Abdijsite te Herkenrode – Hasselt.
Maximum aantal deelnemers is beperkt tot 25.

U vindt hieronder de verklarende tekst omtrent dit thema ter inspiratie.
De ingediende werken moeten op deze tekst en het thema geïnspireerd zijn of verwijzen naar een deel uit de tekst.
U bent ENKEL ingeschreven indien u het formulier VOLLEDIG heeft ingevuld.

Inschrijven kan tot 31/12/23.
Wij laten u begin 2024 weten of u geselecteerd bent.
Deelnamekost tentoonstelling: 75 euro
Bij eventuele verkoop rekenen wij een commissie van 20% op de verkoopprijs aan.

In ons drukke bestaan is het steeds maar “rushen” waardoor mensen op zoek gaan naar rust, naar stilte, naar herbronning. Stilte die rust en harmonie brengt in het leven.
Wij vragen aan de kunstenaars om hun visie te geven op het begrip “Stilte”, op herbronning en op het hervinden van de rust en de harmonie die stilte kan brengen, maar ook de gevolgen van het gebrek aan stilte en de verstoring van het innerlijke evenwicht door een overvloed aan geluiden en prikkels…

Hier vinden kunstenaars de link naar het inschrijvingsformulier. Verstuur het ingevulde formulier vòòr 31/12/23 naar carlo@kunzthuiz.be.

——————————————————–

Theme groupexhibition May 2024: “SILENCE”.

Date: May 24, 25 and 26, 2024
Location: Poortgebouw Abbey site in Herkenrode – Hasselt.
The maximum number of participants is limited to 25.

Below you will find the explanatory text on this theme for inspiration. The submitted works must be inspired by this text and the theme or refer to part of the text.
You are ONLY registered if you have completed the form COMPLETELY!

You can send your proposal untill december 31, 2023.
Begin 2024 you will be informed if your work is selected for the exhibition.
Participation fee exhibition: 75 euro
In the event of a sale, we charge a commission of 20% on the sales price.

In our busy existence we are always “rushing” which makes people look for peace, for silence, for re-sourcing. Silence that brings peace and harmony to life.
We ask the artists to give their vision on the concept of “Silence”, on resourcing and on rediscovering the peace and harmony that silence can bring., but also the consequences of the lack of silence and the disruption of the inner balance through an abundance of sounds and stimuli…

Artists will find the link to the registration form here. Send the completed form to carlo@kunzthuiz.be before december 31th, 2023.

——————————————————–

Exposition collective thématique mai 2024 : « SILENCE »

Dates : 24, 25 et 26 mai 2024
Lieu : Poortgebouw Abbaye à Herkenrode – B-Hasselt.
Le nombre maximum de participants est limité à 25.

Vous trouverez ci-dessous le texte explicatif sur ce thème pour vous inspirer.
Les œuvres soumises doivent être inspirées de ce texte et du thème ou faire référence à une partie du texte.
Vous êtes UNIQUEMENT inscrit si vous avez COMPLÈTEMENT rempli le formulaire.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31/12/23.
Nous vous ferons savoir début 2024 si vous avez été sélectionné.
Frais de participation exposition : 75 euros
Nous facturons une commission de 20% sur le prix de vente en cas de vente.

Dans notre existence trépidante, c’est toujours le “rush” qui fait que les gens recherchent la paix, le silence, le ressourcement. Le silence qui apporte paix et harmonie à la vie.
Nous demandons aux artistes de donner leur vision sur le concept de “Silence”, sur le ressourcement et sur la redécouverte de la paix et de l’harmonie que le silence peut apporter, mais aussi des conséquences du manque de silence et de la rupture de l’équilibre intérieur par une abondance de sons et stimuli…

Les artistes trouveront le lien vers le formulaire d’inscription ici. Envoyez le formulaire complété avant le 31/12/23 à carlo@kunzthuiz.be.

I AM KING

Groepstentoonstelling I AM KING

Data: 19, 20 en 21 mei 2023
Locatie: Poortgebouw en de Sacramentskapel Abdijsite te Herkenrode – Hasselt

In deze onzekere en steeds veranderende tijd waarin we leven, wordt het voor veel mensen moeilijk om hun positie in de wereld, in hun gezin en ook voor zichzelf, te bepalen. Er wordt veel van elk individu verwacht. We moeten weerbaar zijn, we moeten voorbereid zijn, we moeten blijven presteren. Mensen zoeken naar hun identiteit, twijfelen over hun “zijn” en proberen zich te positioneren in hun leefwereld. Daarbij komt nog dat we rollen moeten opnemen die opgelegd worden van buitenaf. Rollen die we vaak niet willen of kunnen opnemen.
I AM KING maakt van ieder individu de persoon die hij/zij wil zijn, los van alle verwachtingen van buitenaf. I AM KING zet de persoon in zijn kunnen en zijn doen. In een wereld die we zelf kiezen, al is het maar voor even. I AM KING geeft aan ieder de vrijheid om eigen keuzes te maken en zo zichzelf te overstijgen.

Deelnemende kunstenaars:
An Vanderlinden, Barbara Vandendriessche, Ben Nys, Bisser, Christine Morren, Christine Vanhove, Daniël Op de Beeck, Dany Tulkens, Eddie Symkens, Gea van Eck, Hazel Vrielinck, Hilde Van de Walle, Irene Goethuys, Jef Bertels, Koenraad Tinel, Linda Blokken, Lut Moens, Maarten Ceulemans, Marie Louise Elshout, Marleen Verheyen, Melissa Muys, Mieke Vanden Eynde, Mireille Robbe, Monique De Ceulaer, Mothmeister, Piet Peere, Skawager, Souldigger, Stoffel Beyens, Tamara De Prest, vandeCamp&Heesterbeek, Walter Dermul, Zjeeke Polleunis.

GPS Adres: Herkenrodeabdij 4 – 3500 Hasselt.

OPEN CALL ‘FRAGILE’

Voor onze volgende tentoonstelling FRAGILE (mei 2022) kunnen kunstenaars zich inschrijven.
Hier vinden kunstenaars de link naar het inschrijvingsformulier.

Artists can register for our next exhibition FRAGILE (may 2022).
Artists will find the link to the registration form here.

Opening Operation Sleepers

Een impressie van de opening op 18/10/19

Begijnhof Diest, Schuur, 18 tot 27 oktober 2019
Vrijdag 18 oktober 2019 – Opening 20:00 – 23:00
Zaterdag en zondag: 14:00 – 20:00
Woensdag en donderdag: 14:00 – 18:00
Vrijdag 25 oktober 2019: 16:00 – 20:00
Zondag 27 oktober 2019: 13:00 – 19:00

OPERATION SLEEPERS

Een tentoonstelling van Kunzthuiz met sculpturen van Steven Palmen

Vòòr de tentoonstelling, zal Steven een treasure hunt voor het publiek opzetten.
Er zal een code verborgen worden in de omgeving rond de tentoonstelling. Dat kan op verschillende locaties zijn, zoals een parkeerplaats, een boom, …
Wie een code gevonden heeft, neemt met deze code een selfie. Deze selfie bezorg je per e-mail of via messenger aan Kunzthuiz of aan Steven Palmen zelf. Steven print jouw foto en deze wordt verwerkt in een door hem gemaakt boek dat zich in een Sleeper bevindt. In ruil voor jouw foto, kan je samen met Steven een blad uit zijn boek kiezen. Je krijgt dit blad gesigneerd mee.
Tijdens de tentoonstelling worden de boeken uit de Sleepers tentoongesteld bij de sculpturen.
Op het einde van de tentoonstelling worden de boeken terug in de Sleepers geplaatst. Zo worden de boeken een tijdsdocument van de sculptuur maar ook van de bezoekers en de interactie.
Steven heeft beslist dat zijn Sleepers zijn graftombes zijn waar later zijn assen in verwerkt worden.

Indien je interactief deelneemt aan deze tentoonstelling, ga je akkoord dat jouw foto in een boek in een Sleeper terecht komt, waaraan later de assen van Steven zullen worden toegevoegd.

FACEBOOK EVENT OPERATION SLEEPERS

Losing My Religion – Christine Morren

Carlo en ik hebben een jaar gewerkt aan de komende thematentoonstelling “Losing My Religion”
We hebben de lat hoog gelegd en we zijn dan ook enorm fier op alle deelnemende kunstenaars.
Zelf heb ik 2 schilderijen en een installatie gemaakt naar het thema “Losing My Religion”.
Mijn website kan je hier vinden: Christine Morren

Ik wil ook graag nog eens onze sponsors bedanken!
Dit zijn:
Make me Fly
Yelski
Sit and Sleep Hasselt
Parlee media- en communicatietraining
Willux.be NV

Tot in Herkenrode!

Losing My Religion – Dany Tulkens

Dany Tulkens (beeldhouwer) is een veelzijdig beeldend artiest, voor wie het schilderen door de jaren heen een activiteit in de marge is geworden, vooral omdat hij zich is gaan toeleggen op het driedimensionale beeld. Terwijl hij aanvankelijk met uiteenlopende materialen vorm gaf aan zijn beelden, is hij zich uiteindelijk gaan toespitsen op sculpturen van geslagen en gelast brons. Een techniek die niet vanzelfsprekend is en specifieke technische kennis en vaardigheid veronderstelt.
Zijn werk is monumentaal en zeer sterk. En wij zijn zeer blij dat hij deelneemt aan Losing My Religion.