OPEN CALL ‘FRAGILE’

Tentoonstelling 13, 14 en 15 mei 2022
Locatie: Abdij Herkenrode: Poortgebouw en Sacramentskapel
Deadline kandidatuur 31/12/2021
Toegelaten: alle kunstvormen
Schilderkunst/fotografie (max 3 werken)
Beeldhouwkunst (+/- 5 stuks, afhankelijk van grootte)
Deelname kunstenaar: 75€
Selectie 01/2022

Exhibition May 13th, 14th and 15 of May 2022
Location: Herkenrode Abbey: Gatehouse and Sacraments Chapel
Application deadline 31/12/2021
Admitted: all art forms
Painting/photography (max. 3 works)
Sculpture (+/- 5 pieces, depending on size)
Artist participation: 75€
Selection 01/2022

Download hier uw inschrijvingsformulier en stuur het per e-mail naar carlo@kunzthuiz.be

Submit your proposal by downloading this application form and send it by e-mail to carlo@kunzthuiz.be

MEER INFO? E-mail carlo@kunzthuiz.be