OPEN CALL voor kunstenaars / for artists

Thema groepstentoonstelling mei 2024: “SILENCE” (english: scroll down)

Data: 24, 25 en 26 mei 2024
Locatie: Poortgebouw Abdijsite te Herkenrode – Hasselt.
Maximum aantal deelnemers is beperkt tot 25.

U vindt hieronder de verklarende tekst omtrent dit thema ter inspiratie.
De ingediende werken moeten op deze tekst en het thema geïnspireerd zijn of verwijzen naar een deel uit de tekst.
U kan zich ENKEL inschrijven door het formulier hieronder VOLLEDIG in te vullen.
Inschrijven kan tot 31/12/23.
Wij laten u begin 2024 weten of u geselecteerd bent.
Deelnamekost tentoonstelling: 75 euro
Bij eventuele verkoop rekenen wij een commissie van 20% op de verkoopprijs aan.

In ons drukke bestaan is het steeds maar “rushen” waardoor mensen op zoek gaan naar rust, naar stilte, naar herbronning. Stilte die rust en harmonie brengt in het leven.
Wij vragen aan de kunstenaars om hun visie te geven op het begrip “Stilte”, op herbronning en op het hervinden van de rust en de harmonie die stilte kan brengen, maar ook de gevolgen van het gebrek aan stilte en de verstoring van het innerlijke evenwicht door een overvloed aan geluiden en prikkels…

Hier vinden kunstenaars de link naar het inschrijvingsformulier. Verstuur het ingevulde formulier vòòr 31/12/2023 naar carlo@kunzthuiz.be.


Theme groupexhibition May 2024: “SILENCE”.


Date: May, 24, 25 and 26, 2024
Location: Gatehouse of the Abbey site in Herkenrode – Hasselt.
The maximum number of participants is limited to 25.

Below you will find the explanatory text on this theme for inspiration. The submitted works must be inspired by this text and the theme or refer to part of the text.
U can ONLY register by filling out the form below COMPLETELY.

You can send your proposal untill december 31, 2023.
Begin 2024 you will be informed if your work is selected for the exhibition.
Participation fee exhibition: 75 euro
In the event of a sale, we charge a commission of 20% on the sales price

In our busy existence we are always “rushing”, which makes people look for peace, for silence, for re-sourcing.
Silence brings peace and harmony to life.
We ask the artists to give their vision on the concept of silence, resourcing and rediscovering the peace and harmony that silence can bring. But also the consequences of the lack of silence and the disruption of the inner balance through an abundance fo sounds and stimuli.

Artists will find the link to the registration form here. Send the completed form to carlo@kunzthuiz.be before december 31th, 2023.