Over stilte…

Op 24, 25 en 26 mei 2024 organiseert KUNZTHUIZ een groepstentoonstelling met het thema “SILENCE”.
Kunstenaars kunnen hun kandidatuur voor deelname aan de tentoonstelling indienen tot en met 31 december 2024.
Alle info hierover vind je hier: https://kunzthuiz.be/open-call-voor-kunstenaars-for-artists/

Ter inspiratie nog het onderstaande:

Stilte in de kunst is een fascinerend onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van kunstenaars en critici over de hele wereld. Het concept van stilte in de kunst kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, van de afwezigheid van geluid tot de afwezigheid van beweging.

Een van de meest bekende vormen van stilte in de kunst is mime, ook wel bekend als de ‘kunst van de stilte’. Mime is een theatervorm waarin acteurs een situatie of verhaal zonder spraak uitbeelden, maar met alleen handen, mimiek en lichaamstaal ².

Een andere vorm van stilte in de kunst is te vinden in schilderijen. Een schilderij is stil in zichzelf, en kan een gevoel van rust en sereniteit oproepen bij de kijker. Bijvoorbeeld, in het werk van Khnopff vraagt het schilderij van zijn zus Marguerite om stilte, haar zachte, dromerige blik die naar het onbestemde kijkt, het gebruik van de zachte kleuren…

Stilte in de kunst kan ook worden geïnterpreteerd als de afwezigheid van beweging. In de werken van Luc Tuymans, Richard Long en Otto Dix wordt stilte bereikt door de afwezigheid van beweging in de afgebeelde scènes ¹.

Nog een vorm van stilte in de kunst is te vinden in de muziek. In de muziek kan stilte worden gebruikt om spanning op te bouwen en emoties over te brengen. Bijvoorbeeld, in het nummer “4’33” van John Cage, bestaat het hele stuk uit stilte, waardoor de luisteraar zich bewust wordt van de geluiden om hen heen.

Kortom, stilte in de kunst is een veelzijdig en fascinerend onderwerp dat op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. Of het nu gaat om mime, schilderijen of andere vormen van kunst, stilte kan een krachtig hulpmiddel zijn om emoties en gevoelens over te brengen.

(1) Mime: kunst van de stilte | Kunst en Cultuur: Diversen. https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/diversen/34804-mime-kunst-van-de-stilte.html.

(2) lezing STILTE IN DE KUNST | Caminart. https://caminart.be/nl/lezing-stilte-in-de-kunst.

(3) Lezing: De kunst van stilte – stilte in de kunst – Facebook. https://www.facebook.com/events/771166744399011/.

(4) Stilte in de kunst – stiltebeleving. https://www.stiltebeleving.be/stilte-in-de-kunst/.

SILENCE – OPEN CALL kunstenaars / artists

Thema groepstentoonstelling mei 2024: “SILENCE— for english – français: scroll down —

Data: 24, 25 en 26 mei 2024
Locatie: Poortgebouw Abdijsite te Herkenrode – Hasselt.
Maximum aantal deelnemers is beperkt tot 25.

U vindt hieronder de verklarende tekst omtrent dit thema ter inspiratie.
De ingediende werken moeten op deze tekst en het thema geïnspireerd zijn of verwijzen naar een deel uit de tekst.
U bent ENKEL ingeschreven indien u het formulier VOLLEDIG heeft ingevuld.

Inschrijven kan tot 31/12/23.
Wij laten u begin 2024 weten of u geselecteerd bent.
Deelnamekost tentoonstelling: 75 euro
Bij eventuele verkoop rekenen wij een commissie van 20% op de verkoopprijs aan.

In ons drukke bestaan is het steeds maar “rushen” waardoor mensen op zoek gaan naar rust, naar stilte, naar herbronning. Stilte die rust en harmonie brengt in het leven.
Wij vragen aan de kunstenaars om hun visie te geven op het begrip “Stilte”, op herbronning en op het hervinden van de rust en de harmonie die stilte kan brengen, maar ook de gevolgen van het gebrek aan stilte en de verstoring van het innerlijke evenwicht door een overvloed aan geluiden en prikkels…

Hier vinden kunstenaars de link naar het inschrijvingsformulier. Verstuur het ingevulde formulier vòòr 31/12/23 naar carlo@kunzthuiz.be.

——————————————————–

Theme groupexhibition May 2024: “SILENCE”.

Date: May 24, 25 and 26, 2024
Location: Poortgebouw Abbey site in Herkenrode – Hasselt.
The maximum number of participants is limited to 25.

Below you will find the explanatory text on this theme for inspiration. The submitted works must be inspired by this text and the theme or refer to part of the text.
You are ONLY registered if you have completed the form COMPLETELY!

You can send your proposal untill december 31, 2023.
Begin 2024 you will be informed if your work is selected for the exhibition.
Participation fee exhibition: 75 euro
In the event of a sale, we charge a commission of 20% on the sales price.

In our busy existence we are always “rushing” which makes people look for peace, for silence, for re-sourcing. Silence that brings peace and harmony to life.
We ask the artists to give their vision on the concept of “Silence”, on resourcing and on rediscovering the peace and harmony that silence can bring., but also the consequences of the lack of silence and the disruption of the inner balance through an abundance of sounds and stimuli…

Artists will find the link to the registration form here. Send the completed form to carlo@kunzthuiz.be before december 31th, 2023.

——————————————————–

Exposition collective thématique mai 2024 : « SILENCE »

Dates : 24, 25 et 26 mai 2024
Lieu : Poortgebouw Abbaye à Herkenrode – B-Hasselt.
Le nombre maximum de participants est limité à 25.

Vous trouverez ci-dessous le texte explicatif sur ce thème pour vous inspirer.
Les œuvres soumises doivent être inspirées de ce texte et du thème ou faire référence à une partie du texte.
Vous êtes UNIQUEMENT inscrit si vous avez COMPLÈTEMENT rempli le formulaire.

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31/12/23.
Nous vous ferons savoir début 2024 si vous avez été sélectionné.
Frais de participation exposition : 75 euros
Nous facturons une commission de 20% sur le prix de vente en cas de vente.

Dans notre existence trépidante, c’est toujours le “rush” qui fait que les gens recherchent la paix, le silence, le ressourcement. Le silence qui apporte paix et harmonie à la vie.
Nous demandons aux artistes de donner leur vision sur le concept de “Silence”, sur le ressourcement et sur la redécouverte de la paix et de l’harmonie que le silence peut apporter, mais aussi des conséquences du manque de silence et de la rupture de l’équilibre intérieur par une abondance de sons et stimuli…

Les artistes trouveront le lien vers le formulaire d’inscription ici. Envoyez le formulaire complété avant le 31/12/23 à carlo@kunzthuiz.be.

I AM KING

Groepstentoonstelling I AM KING

Data: 19, 20 en 21 mei 2023
Locatie: Poortgebouw en de Sacramentskapel Abdijsite te Herkenrode – Hasselt

In deze onzekere en steeds veranderende tijd waarin we leven, wordt het voor veel mensen moeilijk om hun positie in de wereld, in hun gezin en ook voor zichzelf, te bepalen. Er wordt veel van elk individu verwacht. We moeten weerbaar zijn, we moeten voorbereid zijn, we moeten blijven presteren. Mensen zoeken naar hun identiteit, twijfelen over hun “zijn” en proberen zich te positioneren in hun leefwereld. Daarbij komt nog dat we rollen moeten opnemen die opgelegd worden van buitenaf. Rollen die we vaak niet willen of kunnen opnemen.
I AM KING maakt van ieder individu de persoon die hij/zij wil zijn, los van alle verwachtingen van buitenaf. I AM KING zet de persoon in zijn kunnen en zijn doen. In een wereld die we zelf kiezen, al is het maar voor even. I AM KING geeft aan ieder de vrijheid om eigen keuzes te maken en zo zichzelf te overstijgen.

Deelnemende kunstenaars:
An Vanderlinden, Barbara Vandendriessche, Ben Nys, Bisser, Christine Morren, Christine Vanhove, Daniël Op de Beeck, Dany Tulkens, Eddie Symkens, Gea van Eck, Hazel Vrielinck, Hilde Van de Walle, Irene Goethuys, Jef Bertels, Koenraad Tinel, Linda Blokken, Lut Moens, Maarten Ceulemans, Marie Louise Elshout, Marleen Verheyen, Melissa Muys, Mieke Vanden Eynde, Mireille Robbe, Monique De Ceulaer, Mothmeister, Piet Peere, Skawager, Souldigger, Stoffel Beyens, Tamara De Prest, vandeCamp&Heesterbeek, Walter Dermul, Zjeeke Polleunis.

GPS Adres: Herkenrodeabdij 4 – 3500 Hasselt.

I AM KING

Thema groepstentoonstelling mei 2023: “I AM KING

Data: 19, 20 en 21 mei 2023
Locatie: Poortgebouw en de Sacramentskapel Abdijsite te Herkenrode – Hasselt.
Maximum aantal deelnemers is beperkt tot 25.

U vindt hieronder de verklarende tekst omtrent dit thema ter inspiratie.
De ingediende werken moeten op deze tekst en het thema geïnspireerd zijn of verwijzen naar een deel uit de tekst.

Inschrijven kan tot 31/12/22.
Wij laten u begin 2023 weten of u geselecteerd bent.
Deelnamekost tentoonstelling: 75 euro
Bij eventuele verkoop rekenen wij een commissie van 20% op de verkoopprijs aan.

In deze onzekere en steeds veranderende tijd waarin we leven, wordt het voor veel mensen moeilijk om hun positie in de wereld, in hun gezin en ook voor zichzelf, te bepalen. Er wordt veel van elk individu verwacht. We moeten weerbaar zijn, we moeten voorbereid zijn, we moeten blijven presteren. Mensen zoeken naar hun identiteit, twijfelen over hun “zijn” en proberen zich te positioneren in hun leefwereld. Daarbij komt nog dat we rollen moeten opnemen die opgelegd worden van buitenaf. Rollen die we vaak niet willen of kunnen opnemen.
I AM KING maakt van ieder individu de persoon die hij/zij wil zijn, los van alle verwachtingen van buitenaf. I AM KING zet de persoon in zijn kunnen en zijn doen. In een wereld die we zelf kiezen, al is het maar voor even. I AM KING geeft aan ieder de vrijheid om eigen keuzes te maken en zo zichzelf te overstijgen.

Hier vinden kunstenaars de link naar het inschrijvingsformulier. Verstuur het ingevulde formulier vòòr 31 december naar carlo@kunzthuiz.be.

——————————————————–

Theme groupexhibition May 2023: “I AM KING”.

Date: 19, 20 and 21 May 2023
Location: Poortgebouw and Sacrament Chapel of the Abbey site in Herkenrode – Hasselt.
The maximum number of participants is limited to 25.

Below you will find the explanatory text on this theme for inspiration. The submitted works must be inspired by this text and the theme or refer to part of the text.

You can send your proposal untill december 31, 2022.
Begin 2023 you will be informed if your work is selected for the exhibition.
Participation fee exhibition: 75 euro
In the event of a sale, we charge a commission of 20% on the sales price.

In this uncertain and ever-changing time in which we live, it is becoming difficult for many people to determine their position in the world, in their families and also for themselves. Much is expected of each individual. We have to be resilient, we have to be prepared, we have to keep performing. People search for their identity, doubt their “being” and try to position themselves in their environment. In addition, we have to take on roles that are imposed from outside. Roles that we often do not want or cannot take on. I AM KING makes every individual the person he/she wants to be, free from all external expectations. I AM KING puts the person in his or her own way. In a world of our own choosing, if only for a moment. I AM KING gives everyone the freedom to make their own choices and thus transcend themselves.

Artists will find the link to the registration form here. Send the completed form to carlo@kunzthuiz.be before december 31th, 2022.

I AM KING

Op 19, 20 en 21 mei 2023 vind je ons opnieuw te Herkenrode, Hasselt.
Meer info binnenkort.

FRAGILE.

We hopen dat we jou mogen verwelkomen op onze thematentoonstelling ‘𝑭𝒓𝒂𝒈𝒊𝒍𝒆’ op vrijdag 13, zaterdag 14 of zondag 15 mei! Abdijsite Herkenrode, Poortgebouw en Sacramentskapel, Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt.

Kunzthuiz gaat samenwerking aan.

Voor onze 5e tentoonstelling in het Poortgebouw en de Sacramentskapel van de abdijsite Herkenrode hebben we een primeur te melden.
Kunzthuiz heeft immers een samenwerking opgestart met de Elise Ka Gallery te Hasselt.

Tijdens de “Fragile” tentoonstelling van 13, 14 en 15 mei zal er werk van enkele geselecteerde kunstenaars die deelnemen in Herkenrode, te zien zijn in de Gallery. Op die manier ontstaat er een wisselwerking tussen Kunzthuiz en de Elise Ka Gallery.
Het is de bedoeling dat er in de toekomst op regelmatige basis zal samengewerkt worden, zodat kunstenaars zowel in de Gallery kunnen tentoonstellen als deelnemen aan de tentoonstellingen van Kunzthuiz.

De Elise KA Gallery zal tijdens het weekend van 14 en 15 mei geopend zijn van 13.30 tot 17.30.

U vindt de Gallery in het centrum van Hasselt, Walputstraat 23.  

FABELS 2021

Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 september vindt u ons in de Abdijsite van Herkenrode met de tentoonstelling FABELS !

Ook voor deze tentoonstelling hebben we weer topkunstenaars geselecteerd, zoals u in bovenstaand filmpje kan zien.
Het exacte programma voor de tentoonstelling maken we later nog bekend. Veel hangt af van hoe de corona pandemie zich
tegen die tijd zal manifesteren.

De kunstenaars stellen hun werk tentoon in het Poortgebouw en de Sacramentskapel van de Abdijsite Herkenrode en dit op vrijdag van 18.00 h tot 22.00 h, op zaterdag en zondag van 14:00 h tot 20:00 h.

Verdere info volgt binnenkort.

U kan ons ook volgen via facebook voor alle laatste nieuwtjes !

Losing My Religion – Christine Morren

Carlo en ik hebben een jaar gewerkt aan de komende thematentoonstelling “Losing My Religion”
We hebben de lat hoog gelegd en we zijn dan ook enorm fier op alle deelnemende kunstenaars.
Zelf heb ik 2 schilderijen en een installatie gemaakt naar het thema “Losing My Religion”.
Mijn website kan je hier vinden: Christine Morren

Ik wil ook graag nog eens onze sponsors bedanken!
Dit zijn:
Make me Fly
Yelski
Sit and Sleep Hasselt
Parlee media- en communicatietraining
Willux.be NV

Tot in Herkenrode!